අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය සහිත එකම නිල ආදි සිසු සංගමය හා එක්වන්න දැන් ඔබටත් අවස්ථාව.!

පාසලේ දියුණුව වෙත පාසැල් ආදි සිසු සිසුවියන් ලබා දෙන දායකත්වය නිවැරදි හා පාරදෘශ්‍ය ලෙස හැසිරවීම විදුහල්පති, සභාපති තුමා ප්‍රමුඛ නිළධාරී මඩුල්ල හරහා සිදු කෙරෙනු ඇත.

කරුණාකර ඔබගේ විස්තර අප වෙත යොමුකරන්න.

මේ සඳහා වැඩි විස්තර පහත දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් හෝ නිල ෆේස්බුක් පි‍ටුව හරහා ලබා ගත හැක.

077 – 2162799 රොහාන්

S

P

A

C

E

ආදි සිසු සංගමයේ නිල ෆේස්බුක් පි‍ටුව

Click Here

Join With Our Past Pupils’ Association Today!

පාසලේ නිල ආදි සිසු සංගමය හා එක්වන්න.