අප පාසලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල පසුගිය 23 වන දා අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වුනි.

එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් පහතින්..

Photo Credit: Photographic art society of Bandaranayake Central College Veyangoda,

Photographers: Sachintha Abeygunasekara

සියළු ඡායාරූප නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න.