ඩෙංගු මර්ධන ව්‍යාපාරය සාර්ථකව නිම කෙරේ..

2018-07-08T22:36:10+05:30

විදුහල්පති තුමාගේ අනුශාසකත්වය මත අද දින (ජූලි 08) පැවැත්වූ විදුහල් භූමිය සහ අවට මාර්ගය දෙපස පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානය ඉතා සාර්ථකව සිදු කරන ලදි. මේ සඳහා විද්‍යාලයේ 8 සහ 9 වසර වල ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන්ගේ දෙමාපියන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහ විදුහලට ආදරය කරන ආදි සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිය ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන ලදි. එම සියළුම පිරිස් වලට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය පුදකරන අතර, මීරිගම, අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවල ගරු සභාපති තුමන්ලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, මීරිගම, අත්තනගල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධිකාරී තුමන්ලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලවලටත්, වේයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානධිපති තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, වේයන්ගොඩ යුධ හමුදා කඳවුරේ අණදෙන නිළධාරී තුමා ඇතුළු සියළු දෙනාටත් අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය [...]