නව වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වේ

2018-07-06T22:07:47+05:30

අප විද්‍යාලයේ නව නිල වෙබ් අඩවිය අද දින (01) විදුහල්පති තුමාගේ සුරතින් එළි දැක්වුණි. කාලීන අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලමින් නවතම තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් නිර්මාණය කළ මෙම වෙබ් අඩවිය www.bccv.lk වෙබ් ලිපිනය හරහා දැන් මුළු ලොවටම විවෘතයි. 11-5, 1999 ආදි සිසු එකමුතුවේ තවත් ව්‍යාපෘතියක් වන මෙය නිර්මාණය හා නඩත්තුව යන සියල්ලම එම ආදි සිසුන් වෙතින් සිදු කිරීම විශේෂත්වයකි. විද්‍යාලයේ නවතම නිවැරදි තොරතුරු මෙන්ම ඉදිරි වැඩසටහන් තොරතුරු වඩා ඉක්මණින් හා ක්‍රමවත්ව ජනතාව වෙත ගලා යෑම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය මහඟු පි‍ටුවහලක් වනු ඇත. මෙම වෙබ් අඩවිය සඳහා තොරතුරු සහ ඡායාරූප යම් ප්‍රමාණයක් අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගන්න ලද අතර, ඒවායේ මුල් අයිතිකරුවන්ට අපගේ ප්‍රණාමය හිමිවේ. 11-5, [...]